تبلیغات
علمی - غذا و سلامتی
www.elmirg.mihanblog.com

غذا و سلامتی

چهارشنبه 7 بهمن 1388 09:03 ب.ظ

نویسنده : روزبه روزبهانی
ارسال شده در: غذا و سلامتی ،

بخش 4 – دنیای زنده
فصل 9 – انسان موجودی زنده : ساختمان سلول

بدن جانداران از سلول های مختلفی درست شده كه كارهای متفاوتی انجام می دهند. بنابراین هر كدام اجزای گوناگونی دارند كه برخی از آن ها بین همه مشترك بوده و بعضی متفاوتند. تقریباً در همه ی سلول ها با هر شكل و اندازه ای سه قسمت اصلی دیده می شود.  1- غشاء :

اطراف همه سلول ها را پرده ی نازكی به نام پوسته سلولی یا غشاء پوشانده است. كار اصلی این پوسته،‌وارد كردن مولكول های لازم به سلول و خارج كردن مواد زاید و دفعی از آن است. مقدار ورود و خروج مواد،‌به مقدار نیازها و فعالیت سلول مربوط است. پوسته ی سلول مانند یك صافی نیست كه مواد را بر اساس اندازه ی آن ها عبور دهد. بلكه این غشاء توانایی انتخاب دارد و هرچه را كه سلول لازم دارد از محیط می گیرد.    2 – هسته :

مركز فرماندهی سلول كه ویژه گی های مختلف آن را كنترل می كند، هسته است. داخل هسته رشته هایی بنام كروموزوم وجود دارد. درون كرموزوم ها، مولكول های DNA قرار دارند. این مولكول ها كه فرماندهی سلول هستند،تعیین كننده ی ویژگی های ارثی سلول بوده و دستور چگونگی انجام فعالیت های سلول را صادر می كنند.    3 – سیتوپلاسم :

فضای درون سلول كه اطراف هسته را فراگرفته سیتوپلاسم نام دارد. در سیتوپلاسم اجزای مختلفی وجود دارد كه هر كدام كار خاصی انجام می دهند. بسیاری از فعالیت های حیاتی سلول ( مثل تغذیه و تنفس) در سیتوپلاسم توسط اجزای آن صورت می گیرد.

 


  سازمان بندی بدن انسان :

چگونگی كنار هم قرارگرفتن سلول ها برای ساختن بدن را سازمان بندی بدن می گویند.

 


  بافت :

در یك جاندار پرسلولی ،‌هر سلول به تنهایی نمی تواند همه نیازهای خود را برطرف كند. بنابراین اگر چه سلول ها به صورت مستقل از هم كارهای مختلفی دارند. ولی با یكدیگر در ارتباط هستند. كوچكترین اجتماع سلول ها كه بطور هماهنگ عمل یا اعمال مشخصی را انجام می دهند. بافت (سنج) نامیده می شوند. معمولاً در هر بافت،‌سلول ها بوسیله آب میان بافتی (مایع بین سلولی) كنار هم قرار می گیرند. مقار و شكل ظاهری آب میان بافتی در بافت های گوناگون متفاوت است.    اندام :

اگر چه در همه جای بدن بافت ها وجود دارند. ولی بدن مجموعه ی ساده ای از بافت ها نیست. بافت ها در كنار هم اندام (عضو) را بوجود می آورند. اندام ،‌مجموعه ی بافت هایی است كه با هم درارتباط بوده و برای انجام كار خاصی مكمل هستند. منظور از مكمل بودن این است كه هر بافت، كار جداگانه ای دارد ولی همه از كنار هم برای زنده ماندن و درست كار كردن اندام ضروری هستند.

 


  دستگاه :

به مجموعه ای از اندام ها كه كارشان با یكدیگر هماهنگ و مرتبط است دستگاه گفته می شود. هر دستگاه یكی از ویژگی های حیاتی (مثل تغذیه ،نفس ،‌و ...) را به عهده دارد. مثلا ً‌دست وپا اندام هایی هستند كه مربوط به دستگاه حركتی بدن اند. ما به طور هماهنگ و مرتبط با یكدیگر حركت می كنند تا بتوانیم راه برویم. دستگاه حركتی ما شامل، استخوان ها و ماهیچه هاست كه در كنار هم حركت ما را ممكن می سازد.    دستگاههای اصلی بدن ما عبارتند از :

دستگاه گوارش (تأمین كننده ی غذای سلول) دستگاه تنفس (تأمین كننده اكسیژن برای سلول ها) دستگاه گردش خون (انتقال مواد در بدن)دستگاه دفع ادرار (دفع مواد زاید) دستگاه حركتی( حفظ استحكام و حركت اندام ها) دستگاه ارتباطی (هماهنگی و تنظیم كار بدن) دستگاه تولید مثل (بقای نسل)    سؤالات متن فصل 9 :
1 – سلول چیست؟

كوچكترین واحد ساختمانی بدن موجودات زنده را سلول گویند.    2 – آیا هر چه جاندار بزرگتر باشد اندازه ی سلول های آن هم بزرگتر است؟

خیر، زیرا بین سطح و حجم سلول نسبت معینی وجود داد پس مقدار سلول ها بیشتر است نه حجم سلول ها.    3 – سلول ها چه موادی را دفع می كنند؟

مواد زاید – كربن و دی اكسید (CO2)    4 – مواد معدنی و مواد آلی غذاها كدامند؟

مواد معدنی :‌نمك ها،‌ مواد آلی : پروتئین ها، ‌چربی ها، كربوهیدرات ها، ویتامین ها    5 – دو فایده مهم چربی ها را در بدن بیان كنید.

الف) تولید انرژی در بدن
ب) محافظت بدن در برابر سرما و ضربه
   6 – استفاده بیش از حد ویتامین ها در بدن زیان آور است؟ چرا؟

وتامین های محلول در چربی زیرا ویتامین هایی كه محلول در آب هستند اضافی آنها توسط آب به صورت ادرار دفع می شوند. اما محلول در چربی دفع نمی شوند و تولید بیماری می كنند.

7 – در هر یك از اعمال زیر كدام عناصر در بدن دخالت دارند؟
الف) تنظیم ضربان قلب (سدیم)
ب) تنظیم فعالیت غده تیروئید (ید)
ج) سلامت استخوان ها و دندان ها (فسفر و كلسیم)
د) انتقال گازهای تنفسی توسط گلبول های قرمز (آهن)

8 – كار دستگاه گوارش چیست؟
غذا را برای هدف سلول ها آماده می كند یعنی مولكول های درشت را به مولكول های ریز تبدیل كرده تا جذب سلول ها شوند.

9 – كدام قسمت دستگاه گوارش نسبت به سایر قسمت ها اهمیت بیشتری دارد؟ چرا؟
روده باریك، زیرا در آنجا هضم كامل تمام غذاها صورت می گیرد و عمل جذب هم درآنها صورت می گیرد.

10 – آنزیم چیست؟
موادی هستند كه در شیره های گوارشی وجود دارند كه از سلول های معینی در دیواره لوله گوارش ترشح می شوند و موجب هضم غذاها می شوند.
 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -